Waarschuwing Van De Uitgever

Op zaterdag 31 oktober ontving ik dit bericht:

Geachte heer/mevrouw,

Op de website http://bgn.wikidot.com/start die aan uw school gelieerd is, trof ik de uitwerkingen bij onze methode Moderne wiskunde aan waarop het copyright aan Noordhoff Uitgevers toebehoort. Graag wil ik u erop wijzen dat het niet toegestaan is om deze uitwerkingen op een publiek toegankelijke website te verspreiden daar dit Noordhoff Uitgevers en de auteurs van betreffende uitwerkingen schade berokkent. Ik zou u dan ook willen verzoeken dit materiaal zo spoedig mogelijk van deze website te verwijderen dan wel achter een poortje te plaatsen voor uw leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Vandaar dat de uitwerkingen achter slot en grendel zijn gegaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License