Algemene Links

Algemene sites over wiskunde

  • Vakkenweb Wiskunde van College de Heemlanden.
  • WIZMO - Een site met veel samenvattingen, extra opgaven (ook opgaven waarbij je antwoorden in kan vullen en feedback krijgt).
  • WIMS - Site met heeeeeel veel oefenopgaven in allerlei onderwerpen.

Hulpmiddelen

Examentraining

Aanvullingen van jullie?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License