Atheneum 6 Wiskunde B1

Informatie

Link naar planner

Stof toetsweek
Methode: Moderne Wiskunde 8ste editie VWO
Boek B1 deel 3: A1 t/m A6
Boek B1 deel 4: A1 t/m A3

Opmerkingen:
Richt je op de nieuwe hoofdstukken uit deel 4. De eerste vijf hoofdstukken uit deel 3 zijn voorkennis en die komen al genoeg aan bod in de nieuwe hoofdstukken. Hoofdstuk 6 over rijen zal in de toets niet voorkomen.

Downloaden

Forum

Hier kan je zelf aanvullingen en vragen neerzetten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License