Atheneum 6 Wiskunde A12

Informatie

Link naar planner

Stof toetsweek
Methode: Moderne Wiskunde 8ste editie
Boek A1/B1 deel 1: Hoofdstuk A1 t/m A4
Boek A1/B1 deel 2: Hoofdstuk A1 en A2
Boek A2: Hoofdstuk A1 t/m A5

Opmerkingen:
A1/B1 deel 1 en 2 hebben jullie niet als boek. Behalve de volgende 2 onderwerpen, komt alle stof uit deze 2 boeken ook terug in de hoofdstukken van boek A2:

  • Het onderwerp rijen, dat voor komt in hoofdstuk A4 van deel 1. Dit onderwerp zal niet terugkomen in de de toets in de toetsweek.
  • Het onderwerp logaritmische schaalverdelingen. Dit onderwerp wordt in de week voor de toetsweek herhaald. Bij downloaden zie je het lesmateriaal dat hierbij hoort.

Downloaden

Logaritmische schalen

Forum

Hier kan je zelf aanvullingen en vragen neerzetten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License