Havo 5 Wiskunde B

wib_h5

Methode: Moderne Wiskunde 9de editie
Boek Havo B deel 1: H1,H2,H3,H4
Boek Havo B deel 2: H1, H2, Vaardigheden Blok 1

Opmerkingen:

  • Richt je op de onderwerpen van Deel 2. De 4 hoofdstukken uit Deel 1 zijn namelijk voorbereiding hierop en worden niet afzonderlijk gevraagd.
  • Vaardigheden Blok 1 is bladzijde 54 t/m 57. Dit moet je zelfstandig doorwerken en wordt op de toets gevraagd!

Methode: Moderne Wiskunde 9de editie
Boek Havo B deel 1:
Boek Havo B deel 2:

Methode: Moderne Wiskunde 9de editie
Boek Havo B deel 1:
Boek Havo B deel 2:

Methode: Moderne Wiskunde 9de editie
Boek Havo B deel 1:
Boek Havo B deel 2:

  • Leergids - wat moet je kennen en kunnen van H1 en H2?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License